AC-service

Vi tilbyr Ac-service!

Alle nyere biler er som regel utstyrt med AC eller klimaanlegg som gjør kjøreturen mer komfortabel, men som mye annet burde anlegget ha en årlig service/sjekk for og kunne fungere optimalt. Denne servicen inngår som regel ikke i den vanlige vedlikeholdsservicen som omfatter resten av bilen, spør du ikke spesifikt om dette så blir det heller ikke gjort noe.

Merker du redusert kjøling kan det være flere årsaker til dette, enten har kjølegassen forsvunnet naturlig med årene som går (opptil ca 10% i året), lekkasje pga ytre påvirkning eller et kompressorhavari er heller ikke unormalt. Vi tar diagnose, finner feil, utbedrer feil og fyller opp med kjølegass igjen. Et fungerende AC/klima anlegg er også med på å bedre klimaet inne i bilen, samt at det ivaretar annenhåndsverdi ved f.eks salg av bilen.

Kjenner du sur lukt fra ventilasjonsanlegget i bilen ved oppstart er det på tide og få renset dette skikkelig. Siden registeret inne i dashbordet blir iskaldt på sommeren når AC-anlegget brukes dannes det kondens, kondens danner sopp og mugg, sopp og mugg er som de fleste vet bakterier og disse skaper en uhyggelig odør. Vi har spesialutstyr for og kommer inn til selve registeret uten og demontere hele dashbordet. På denne måten kan vi spyle registeret med et spesialmiddel som tar knekken på bakteriene og fjerner odøren. Vi vil også bytte cupéfilter samtidig om det ikke er gjort nylig.

 

Vær tidlig ute, så har du kald bil til ferien!